Log in of registreer jezelf.

Login met gebruikersnaam, wachtwoord en sessielengte
Geavanceerd zoeken  
Pagina's: [1] 2 3 ... 10
 1 
 Gepost op: Vandaag om 09:09:21 pm 
Gestart door Roosje - Laatste bericht door Dancing Cloud
 :gassho2: :hart:

 2 
 Gepost op: Vandaag om 09:01:17 pm 
Gestart door Roosje - Laatste bericht door Roosje
Dank je wel voor deze uitgebreide tekst! Ik merk toch dat ik zeker verder dan halverwege me al grondig had verdiept destijds, als ik dit nu dan weer lees dan begrijp ik nog meer mijn weerzin om nog reiki te praktizeren zoals voorheen  :sad:

 3 
 Gepost op: januari 20, 2020, 05:11:27 pm 
Gestart door Roosje - Laatste bericht door Dancing Cloud
Trouwens er zijn vele katholieken en protestanten die reiki hebben gedaan en dit nog beoefenen. Ik heb een dominee hier in Friesland ingewijd in Reiki 1 , later kwam hij Magnified Healing eerste fase workshop doen.

Dancing Cloud

 4 
 Gepost op: januari 20, 2020, 05:09:59 pm 
Gestart door Roosje - Laatste bericht door Dancing Cloud
Hi Hi , nog niets van Reiki, Usui Teate weggegooid  of verwijderd uit mijn computer:

Usui Teate
Reiki werd in oorsprong geen Reiki genoemd maar Teate. Het woord Teate wordt uitgesproken als ‘tie ah tai’ met beklemtoning van de eerste en laatste lettergrepen.
Het woord betekent hand genezing of hand toepassing en er is een eeuwenoude traditie van Japanse hand genezingstechnieken. Tegenwoordig bedoelen we met Teate het oorspronkelijke systeem van Usui-Reiki. Het doel van Teate is:
 
• het bereiken van balans
• het vinden van je spirituele pad
• jezelf genezen
• anderen genezen

De Teate vindt zijn oorsprong in het Tendaï-Boeddhisme en het Shintoïsme, waarbij het Tendaï-Boeddhisme voorziet in de spirituele lessen en het Shintoïsme de verschillende technieken aanlevert.
De Reiki principes vormden de basis van een spirituele lering in theoretische zin. Het beoefenen van Teate was de praktische uitoefening welk leidde tot verlichting. Het is vergelijkbaar met de Dharma neergezet door Gautama de Boeddha met daarin het 8-voudige pad. Dit is de theoretische kant, de Vipassana meditatie is de praktische uitvoering ervan.

Er wordt geleerd dat het niet genoeg is om eenvoudig weg een Reiju (inwijding of initiatie) te ontvangen, hoewel je de Reiki gave nooit zult verliezen. Als een leerling wil groeien op zijn spirituele pad, zijn drie dingen noodzakelijk

• regelmatig Reiju inwijdingen blijven ontvangen.
• Hatsu-Reï-Ho dagelijks beoefenen.
• beleef de "Reiki beginselen" als een onderdeel van je leven.
reiju
"Reiju" betekent:
• accepteren van de spiritualiteit,
• het geven van de spiritualiteit,
• het geven van de vijf zegeningen.

Reiju is de meest oorspronkelijke wijze van initiëren. Deze Reiju’s worden niet enmaal ontvangen, maar periodiek (wekelijks of maandelijks) over een lange periode. Deze Reiju sessie worden `Shuyokai` genoemd. Tijdens een dergelijke Shuyokai werd ook de Hatsu/Rei/Ho meditatie beoefenend.
Door periodiek een Reiju te ontvangen blijft de geïnitieerde in zijn zuivering. Deze zuivering zal daardoor steeds dieper gaan inwerken en oude blokkades gaan aanraken. Tegelijk merkt de geïnitieerde veel beter wanneer handelen onzuiver is doordat dan de energie minder voelbaar wordt.
Tijdens de Shuyokai kan iemand kiezen voor Reiju op fysiek, emotioneel of spiritueel/karmisch niveau, vergelijkbaar met Reiki I, II en III, om zo ook een zuivering op dat niveau te gaan ervaren.
Reiju verbindt de student met Reiki en versterkt continu deze verbinding, zodat de kracht van de Reiki studenten toeneemt. De studenten werken aan deze hernieuwde verbinding met de energie door het oefenen van Hatsu Rei Ho. Reiju vergroot de spirituele ontwikkeling van de student, waardoor de student verder gaat op zijn of haar spirituele pad. Het regelmatig ontvangen van Reiju bekrachtigingen is de sleutel tot het volledig ontwikkelen van de Reiji / Byosen vermogen zoals hierboven beschreven.

Het kan tot wel 10 jaar duren voordat een student van de Gakkai genoeg Reiji/Byosen vermogen ontwikkeld heeft en door mag naar het tweede graads niveau. Deze ontwikkeling werd ook in de originele Usui Reiki als graadmeter gebruikt. Als studenten eenmaal het “okuden” niveau hebben bereikt, blijven ze Reiju ontvangen op regelmatige basis in een iets gewijzigde vorm.
De Reiju bekrachtigingtechniek wordt geleerd aan alle Reiki Masters die deze cursus bijwonen. De Reiju die wordt geleerd in het Westen is Hiroshi Doi’s versie van de Reiju. Hoeveel deze afwijkt van de Gakkai's Reiju is niet bekend omdat het erop lijkt dat hij de techniek, op basis van zijn ervaring met het vele malen ontvangen van de bekrachtiging, heeft gereconstrueerd. In het hoofdstuk “Waar komt deze informatie vandaan?” in dit handboek kun je lezen over Doi’s afkomst en de bronnen van zijn kennis op Master niveau. Doi heeft niet het Master niveau – Shinpiden – van de Gakkai en om elders genoemde redenen is het onwaarschijnlijk dat dit ooit zal gebeuren. Hij heeft dus officieel geen les gekregen in Reiju, maar zoals het eruit ziet heeft mevr. Kimiko Koyama, de 5e president van de Gakkai, hem deze methode geleerd. Reiju is de methode die hij gebruikt in zijn "Gendai" Reiki School.

De contacten die Chris Marsh heeft, geven aan dat Doi’s versie van Reiju in principe goed is maar dat er een paar kleine wijzigingen dienen plaats te vinden.
kotodama’s
"Kotodama" betekent “woord geest” of “de ziel van de taal”.

De Kotodama’s komen uit het Shintoïsme, de inheemse animistische godsdienst van Japan. De achterliggende filosofie is dat bij de geboorte van de fysieke en spirituele wereld, bestond de Kotodama súúú. Deze ontwikkelde zich tot U en U splitste zich in de twee tegengestelde krachten A en O.
De Kotodama’s vertegenwoordigen de krachten van het universum en er zijn 75 Kotodama’s die in vele aspecten van het Japanse leven verschijnen. Ze verschijnen in het Shintoïsme en het Zen-Boeddhisme, in de martial arts zoals Aikido, als mantra’s voor meditatie en in Reiki.

Er zijn nu nog slechts enkele Kotodama Masters in Japan over en zij nemen ons mee terug naar de vroegste Japanse spirituele tradities, die in de loop van de tijd bijna verloren gingen. Japanners geloofden dat woorden mysterieuze krachten bezaten en dat het zeggen van een woord iets kon laten plaatsvinden omdat ieder woord of Kotodama beschouwd werd als een goddelijk aspect van creatie.
Tgenwoordig wordt er veel minder waarde gelegd bij een Kotodama en is het een bijna vergeten leer. De Kotodama worden gezien als antieke Shinto oefeningen. Eén voorbeeld waarbij de Kotodama nog wordt gebruikt is die van de parelvissers. De vrouwen die de duik uitvoeren, gebruiken de Kotodama “Su” om het water te kalmeren voordat ze de duik uitvoeren.
De Kotodama zijn instrumenten om met de energie in contact te komen en die overbodig worden als je de energieën rechtstreeks kunt benaderen.
kotodama’s en de reiki symbolen
De Kotodama waren de manier waarop Usui zijn studenten leerde contact te maken met de verschillende energieën. Ze komen eerder in Reiki voor als het gebruik van de Reiki symbolen. De Reiki symbolen werden slechts geïntroduceerd in Reiki door Usui om een paar studenten te helpen die moeilijk in contact kwamen met de verschillende energieën. De bedoeling was dat de symbolen in de loop van de tijd overbodig werden en dat je dan direct kon werken met de energieën die ze vertegenwoordigen.
Usui leerde slechts drie mensen de Reiki symbolen onder wie Dr. Hayashi die zoals bekend is, doorging met de symbolen en ze een formeel onderdeel van zijn praktijk maakte.
de klank van de kotodama’s
Het is erg belangrijk dat de uitspraak van de Kotodama’s correct zijn. Hieronder een taalgids hoe de klinkers uitgesproken behoren te worden.

 
klinker   uitgesproken zoals in het Engelse woord
A   star
O   rose
U   moon
E   grey
I   tree

De Kotodama’s zijn als volgt:
kotodama   uitgesproken als   betekenis   vergelijkbaar met
Ho-Ku-Ei   Hó-koó Ey-éé   Focus   Cho-Ku-Rei
Ei-Ei-Ki   Ey-éé Ey-éé ki   Harmony   Sei-He-Ki
Ho-a-Ze-Ho-Nei   Hó-àh-zay-hó-néy   Connection   Hon-Sha-Ze-Ho-Nei
Ai-Ko-Yo   Aaéé-kóó-yóó   Empowerment   Dai-Ki-Myo

De Kotodama worden gezongen/geresoneerd met een diep resonerende stem. Adem ze uit met je gehele lichaam, resoneer ze vanuit je Dantien punt.
hoe de Kotodama te gebruiken
In plaats van het tekenen of visualiseren van een Reiki symbool, kun je in jezelf een Kotodama opzeggen, of wel drie keer of wel eindeloos als een mantra. Gebruik de Kotodama één voor één en niet gecombineerd. De originele manier van het gebruik van de Reiki energieën behelst geen mix van verschillende energieën zoals veel in de Westerse Reiki toegepast wordt. Je kunt slechts met één energie tegelijk contact leggen en gebruiken.
Zodoende had je dus of een gehele behandeling gericht op het:

• fysieke lichaam met Ho-Ku-Ei en de fysieke Reikitechnieken,
• emotionele lichaam met Ei-Ei-Ki en de emotionele Reikitechnieken,
•mentaal/spiritueel lichaam met Ho-a-Ze-Ho-Nei en de spirituele Reikitechnieken,

Focus Kotodama
Bij het gebruik van de Focus Kotodama kom je in contact met de energie die de fysieke klachten behandelt. De Kotodama brengt je in contact met de energie die door het Cho-Ku-Rei symbool wordt vertegenwoordigd. Je geeft dan ook een fysieke behandeling.
N.B: In de originele Usui Reiki schijnt er geen voorstelling te bestaan van de “Focus” energie als kracht energie. Het idee dat Cho-Ku-Rei een krachtsymbool zou zijn, schijnt een Westers misverstand te zijn. Het belangrijkste aspect van de “Focus” Kotodama is een fysieke genezing te produceren en Cho-Ku-Rei vertegenwoordigt dezelfde energie.

Harmonie Kotodama
Gebruik makend van het Harmonie Kotodama kom je in contact met de energie die zorgt voor mentale en emotionele balans. De Kotodama brengt je in contact met de energie die door het Sei-He-Ki symbool wordt vertegenwoordigd. Je geeft dan ook een behandeling in de 2e auralaag = emotioneel lichaam.

Connection Kotodama
Gebruik makend van het Connection Kotodama kom je in contact met de energie die zorgt voor mentale en spirituele balans. De Kotodama brengt je in contact met de energie die door het Hon-Sha-Ze-Ho-Nei symbool wordt vertegenwoordigd. de behandeling is bericht op de Chakra’s en auralichamen.

Empowerment Kotodama
Het interessante is dat de DaiKoMyo/Connection Kotodama er altijd al is geweest in Usui’s systeem, maar niet als een symbool dat werd gebruikt en ook niet als een symbool waarmee je werd ingewijd.
Het is een symbool dat de “sleutel tot het licht”vertegenwoordigde, de sleutel tot het systeem en de vertegenwoordiging van de mogelijkheid om de Reiki bevoegdheid naar een ander te verplaatsen.
Dit is waar de Shugendo verbinding binnenkomt volgens Chris met verbinding naar Fudo Myo, een verbolgen Godheid. Fudo Myo is een van de vijf Myos of Boeddha aspecten, hij is de bewaker van het Licht en hij draagt een Medaillon met de DKM erop: “de sleutel van het Licht”.
Shugendo betekent letterlijk 'Methode om buitengewone religieuze krachten te verwerven'. Deze typisch Japanse religie krijgt in de twaalfde eeuw na Christus vaste vorm, maar bestaat uit elementen die veel verder in de tijd teruggaan. De religie bevat elementen van oude sjamanistische tradities, van het taoïsme en het esoterisch boeddhisme, zoals vooral de aanbidding van sommige bergen als 'Heilige grond'. In 1872 wordt shugendo door de regering afgeschaft, na de tweede wereldoorlog als er vrijheid van godsdienst heerst komt shugendo weer bovengronds (Chris Marsh).
Deze vierde Kotodama is de inwijdings-Kotodama en heeft dezelfde trilling als Dai-Ki-Myo.
Het Usui Master symbool en de daarbij behorende inwijdings-Kotodama is verbonden met de Japanse Godheid Dainichi Nyorai. Andere benamingen zijn:

• mahavairocana,
• grote Lichtende Zijn,
• grote Boeddha van Universele Verlichting,
• grote Zonne-Boeddha,
• grote licht van het universum,

(Metaforisch gezien is) Dainichi Nyorai de belichaming van de Verlichting en vertegenwoordigd het Universum in zijn ultieme vorm, totaliteit en realiteit.
Door zijn levenskracht ondersteunt hij het ontstaan en de werking van het Universum en alle dingen komen vanuit en worden door hem opgemerkt.
Dainichi Nyorai is letterlijk overal en alles. Al de andere Boeddha’s en Bodhisattva’s zijn verschillende uitstralingen of aspecten van zijn liefde, aandacht, wijsheid en andere activiteiten.
Het basisonderwijs van de Mahavairocana-Soetra bestaat eruit dat Verlichting eenvoudig is “te weten dat iemands gedachte is zoals het werkelijk is”.
De manier om dat te bereiken is het hebben van een gedachte verbonden met de verlichte staat. Middels handelen vanuit mededogen is deze gedachte haalbaar.

De inwijdings-Kotodama vertegenwoordigd creatieve energie, regenererende energie, de energie van hergeboorte. Het idee hiervan is dat wanneer Reiju wordt uitgedragen het de ontvanger verbindt met de energie en hem toestaat opnieuw “herboren” te worden. Herboren in de zin van creëren een plaats waarbinnen dat ontstaat “hoe we uiteindelijk zijn” het ultieme zijn.
 
 
 
 

 5 
 Gepost op: januari 20, 2020, 04:59:27 pm 
Gestart door Roosje - Laatste bericht door Roosje
ik hoopte al dat jij zou reageren Cloud  :applaus:
Omdat ik wist dat jij ook anders initieerde.
Mezelf behandelen doe ik wel hoor, het gaat me eigenlijk om die inwijdingen zo geven die niet meer bij me passen, dat is zoals mijn hart het voelt.
En dat was al voordat ik zag dat er bepaalde christenen zulke horrorverhalen over reiki schrijven.
Mijn moeder van 87 gaat trouwens elke week naar de kerk en geeft ook reiki  :p

 6 
 Gepost op: januari 20, 2020, 03:47:03 pm 
Gestart door Roosje - Laatste bericht door Dancing Cloud
Je kunt ook eerst starten met het jezelf behandelen met reiki of reiki behandelingen van anderen ontvangen.

 7 
 Gepost op: januari 20, 2020, 01:47:12 pm 
Gestart door Roosje - Laatste bericht door Dancing Cloud
Fijn dat je deelt Titia,
Ik ben gestopt met inwijden met symbolen als Reikimaster rond 2001/2002, toen ik ging inwijden via de Reiju via Usui Teate die ik van Taggart King leerde.
Bij Reiki 1 gaf ik 3 Reiju,s zonder symbolen, bij reiki 2 gaf ik 3 Reiju's met kotadama en met Reiki 3 1 Reiju + kotadama. Ik ben in 2009 gestopt met het geven van reiki cursussen. Mocht je dit systeem willen leren zou je Lioba kunnen vragen :hart: die heeft het nog wel doorgegeven.
Het andere systeem waar ik mee werk is New Paradigm MDT , daarin worden ook geen symbolen meer gebruikt wel activeringen.

Er is veel te vinden over religie en reiki. Het programma de Verandering heeft tig jaren geleden ook daar aan besteed en heb personen reiki losgelaten en zijn weer bekeerd.

Volg je eigen hart pad, ga weer voelen wat waarheid en licht voor jou is.

Liefs, Dancing Cloud

 8 
 Gepost op: januari 20, 2020, 01:28:28 pm 
Gestart door Roosje - Laatste bericht door Roosje
Ben ik dan. Ik weet nog niet of ik alles ga zeggen en/of vragen.  ;)
Ik heb Reiki geleerd van een paar verschillende masters.
Ben zelf tot master ingewijd door iemand die er verder geen les over gaf en mezelf educatie gegeven uit het jeweetwel alom bekende heksenboek van Diane Stein.
Toen dan mijn man overleed en ik overwoog om in mijn ééntje door te gaan met reikicursussen te geven is dit in het slop geraakt. ook door mn andere huis waar het eigenlijk onmogelijk was om op een fatsoenlijke manier een behandeltafel neer te zetten. Maar als je écht iets wilt was er natuurlijk een oplossing verzonnen...er was meer aan de hand: Er sloop bij mij naar binnen dat ik steeds meer de balen kreeg van dat inwijden met symbolen. Daardoor ben ik helemaal gestopt. Het past niet meer bij mij.

Vervolgens doordat ik ook wel lichtelijk aangetrokken ben tot het katholieke geloof sinds ik woon in Limburg, waar ze dus niet vreemd opkijken als je vertelt dat je Rafaël en Maria hebt gezien enzo en je beschermengel vaak bij je voelt, ben ik wat gaan lezen, door opmerkingen van een vriendin, over wat christenen vinden over Reiki.
Nu is het natuurlijk zo dat meestal de overdrijvers artikelen op internet zetten maar wat ik eruit heb begrepen dat is dat veel protestantse zwarte kousen christenen maar toch ook anderen wel hoor, bang zijn van reiki. En dan worden er van allerlei duivelskunsten geciteerd jawel hoor, altijd uit dat boek van Diane Stein.
Het is maar wat je er van maakt  :huh:

Eigenlijk vraag ik me gewoon dit af: zijn er meer masters die geen zin meer hebben of hadden in het initieren met symbolen? Heb je het toen veranderd? Of gestopt zoals ik nu?

 :gassho1:

 9 
 Gepost op: januari 19, 2020, 09:29:51 pm 
Gestart door Harriet - Laatste bericht door Roosje
Welkom, ik ben ook na jaren weer een beetje aan het terugkomen  :shock:
Wellicht kunnen we samen weer geïnspireerd worden  :yahoo:

groetjes  :zwaai:

 10 
 Gepost op: januari 19, 2020, 09:26:26 pm 
Gestart door Roosje - Laatste bericht door Roosje
Ja Esther ik kom nog hoor met mn verhaal, was even een poosje m'n oma-rol vervullen  :inlove:

Pagina's: [1] 2 3 ... 10

Pagina opgebouwd in 0.097 seconden met 20 queries.